Външно електрозахранване

Проучване, проектиране на окабеляването, доставка на материали и изграждане на електрозахранването.

Ниско напрежение

Главни и разпределителни табла за жилищни, обществени и промишлени сгради, осветление, ключове и контакти.

Слаботокови системи

Изграждане на оптични и медни структурни кабелни мрежи, за жилищни, промишлени и обществени сгради.

Външно електрозахранване